Oferta pracy

Realizator specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrozach na podstawie art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z pózn. zm. ) poszukuje wykwalifikowanego opiekuna do świadczenia na terenie Mrozów specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwuletniego dziecka z autyzmem w ilości 14 godzin tygodniowo.

Zadania opiekuna:

  • zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych,
  • rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.
  • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  • pielęgnacja – jako wsparcie procesu leczenia,

Wymagane kwalifikacje:

  • wykształcenie w jednym z kierunków: pracownik socjalny, psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta,
  • udokumentowany co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostka organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówka terapii lub placówka oświatowa dla dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodek terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy, zakład rehabilitacji
  • udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych dla opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi

Oferujemy współpracę na zasadzie umowy zlecenia.

Informacji udzielamy w siedzibie GOPS w Mrozach, ul. Armii Krajowej 12 lub pod nr telefonu 25 75 74 715 w godzinach 8.00 – 16.00


Licznik odwiedziń: 81992