Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek węglowy

Utworzono dnia 19.08.2022

Informujemy, że na terenie Gminy Mrozy wnioski o dodatek węglowy można składać od 22.08.2022 r. (poniedziałek) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach.

Formularz jest dostępny do pobrania na stronie rządowej oraz w wersji PDF pod artykułem.

 

Zgodnie z uchwałą:

Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wnioski można składać:

  • tradycyjnie (papierowo) - w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrozach,

ul. Armii Krajowej 12,  tel. (25) 75-74-715

  • elektronicznie – przez ePUAP  

(Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /gopsmrozy/SkrytkaESP)

Wnioski składane elektronicznie opatruje się:  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przypominamy, że warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o dodatek węglowy

Utworzono dnia 19.08.2022, 08:32

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Facebook GOPS Mrozy