„Dobry start”- świadczenie jednorazowe w wysokości...

25.06.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrozach informuje, że będzie realizował Program „Dobry start”- świadczenie jednorazowe w wysokości 300 zł. Świadczenie będzie wypłacane na wniosek rodzica lub opiekuna dziecka. Wniosek za pośrednictwem Internetu będzie można...

czytaj dalej...

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

29.05.2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy...

czytaj dalej...

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

30.01.2018

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przekazuje informacje w ramach prowadzonej kampanii: Zmiana sposobu postrzegania osób dotkniętych kryzysem psychicznym na Mazowszu.

czytaj dalej...

Oferta pracy

04.10.2017

Realizator specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrozach na podstawie art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z pózn. zm. ) poszukuje...

czytaj dalej...

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

01.09.2017

Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018, przyznawane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.). Stypendium szkolne może otrzymać...

czytaj dalej...

500 Plus

25.07.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrozach informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku można składać wnioski o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500” i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października 2017 roku. Ponadto od 1sierpnia b.r., osoby zainteresowane będą mogły składać wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2017 roku, okres zasiłkowy.

Zachęcamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze w formie elektronicznej.

 


czytaj dalej...

Opłacenie posiłku w ramach Programu Pomoc Państwa

18.08.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrozach w związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym proponuje opłacenie posiłku w ramach Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania dla uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy oraz uczących się poza gminą...


czytaj dalej...

Licznik odwiedziń: 82888